Naar inhoud

Rehabilitatie

Multiple sclerose is de meest frequente neurodegeratieve en inflammatoire ziekte in jonge volwassenen. Eén op twee patiënten heeft te kampen met cognitieve beperkingen, wat een significante impact heeft op hun dagelijkse leven. De behandeling hiervan is een knelpunt. Sommige studies over immuunmodulerende behandelingen tonen een matig positief effect op de cognitie, maar de meeste studies zijn negatief of lijden onder methodologische problemen. Er zijn veelbelovende studies omtrent de gunstige effecten van cognitieve revalidatie op cognitie, maar ook deze studies hebben te kampen met methodologische problemen. De laatste jaren is er interesse in het verband tussen cognitie en motoriek. Er zijn veelbelovende studies naar de mogelijkheid om cognitie te verbeteren door fysieke prestaties te trainen en vice versa. In WP1 zullen wij een randomised controlled clinical trial uitvoeren met als interventie een cognitief-motor telerevalidatie programma voor patiënten met multiple sclerose met een cognitieve beperking, dat bij de patiënt thuis op een veilige manier kan uitgevoerd worden en dat het werkgeheugen en de informatieverwerkingssnelheid verbetert, met verbetering van de stapfunctie als secundair eindpunt. In WP2 zullen we mogelijke mechanismen van verbetering identificeren op basis van veranderingen op MRI en EEG voor en na het trainingsprogramma. Ten slotte zullen we in WP3 factoren identificeren die de respons op het trainingsprogramma kunnen voorspellen.